Taiteellinen henkilökunta

Taiteellinen johtaja
Alma Lehmuskallio, p. 044 703 7011

Ohjaaja
Heta Haanperä, p. 044 703 7019

Dramaturgi
Jukka Heinänen, p. 044 703 7012

Lavastaja
Kalle Nurminen, p. 044 703 7013

Valosuunnittelija
Jukka Kyllönen, p. 050 346 0866

Pukusuunnittelija
Pasi Räbinä, p. 044 703 7016, www.pasirabina.com

Yhteydenotot taiteelliseen ohjelmistoon liittyen

Produktiotarjoukset, esitysideat ja taiteellisen henkilökunnan rekrytointi
Taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio, p. 044 703 7011

Valmiit tai kehitteillä olevat näytelmätekstit ja esityskäsikirjoitukset
Dramaturgi Jukka Heinänen, p. 044 703 7012

Vierailuohjelmisto, Lasten ja nuorten teatterifestivaalit ja yhteistuotannot
Tuotantopäällikkö Sari Tanner, p. 044 703 7113

Näyttelijät

Vierailijat syksyllä 2021

Näyttelijät
Maija Andersson
Salli Halkola
Anna Kuusamo
Risto Tuorila

Ohjaajat
Sakari Hokkanen
Eljas Liinamaa
Kaisa-Liisa Logrén
Anne Timell

Koreografit
Petri Kauppinen
Jenni Nikolajeff

Siirry sivun alkuun