Moninaisuuden näyttämö

Harold Hejazin videopeliesitys Adventures of Harriharri — Episode III on valittu Oulun teatterin Moninaisuuden näyttämön produktioksi syksylle 2023.

Adventures of Harriharri — Episode III -videopeliesityksessä Harriharri taistelee sosiaalisen syrjäyttämisen voimia vastaan integroituakseen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Pelin päähahmo Harriharri on juuri saapunut Suomeen ja toivoo saavansa uusia ystäviä sekä lämpimän vastaanoton uuteen kulttuuriin. Harriharri luottaa itseensä ja motivaatioonsa toimia myös osana paikallista taidemaailmaa. Pelissä Harriharri joutuu tutustumaan suomalaiseen kulttuuri- ja maahanmuuttopolitiikkaan hämmentävillä tavoilla, jotka murskaavat hänen naiivin kuvansa Suomesta. Ponnisteluistaan huolimatta hän kohtaa jatkuvia vastoinkäymisiä pyrkiessään suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi.

Videopeliesityksen kerronta tapahtuu vuorovaikutteisen elokuvan sekä improvisoidun rapin ja laulun keinoin. Jokainen esitys on uniikki monipelaajakokemus, sillä yleisö voi vaikuttaa pelin kulkuun. Esitys on alun perin tuotettu Nykyesityksen näyttämölle, ja sitä tuki Taiteen edistämiskeskus. Ouluun tehdään esityksestä paikallinen versio.

Harold Hejazi on kanadalainen taiteilija, joka on käynyt myös Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Live Art and Performance Studies -maisterikoulutuksen. Oulun teatteri haluaa tukea myös ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita, sillä heidän saattaa olla vaikea saada jalansijaa suomalaisella taidekentällä. Hejazin esityssuunnitelma on paitsi tärkeä, myös humoristinen ja muodoltaan kekseliäs”, kommentoi taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio.

Moninaisuuden näyttämön voittajan valitsi raati, johon kuuluivat Oulun teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio, ohjaaja Heta Haanperä, dramaturgi Jukka Heinänen sekä ulkopuolinen asiantuntijajäsen Oulun kaupungin vammaisneuvoston puheenjohtaja Anni Mannelin.

Adventures of Harriharri sopii Moninaisuuden näyttämölle erinomaisesti, sillä se täyttää tavoitteen moninaistaa teatteria tuomalla näyttämölle pelaamisen elementtejä uudessa muodossa. Lisäksi Harriharri käsittelee yhteiskuntamme moninaisuutta totutusta poikkeavan ihonvärin ja uskonnon näkökulmasta”, Anni Mannelin toteaa.

Adventures of Harriharri — Episode III -esitykset koettiin 10.–12. elokuuta Vinttikamarissa.

Mikä on Moninaisuuden näyttämö?

Moninaisuuden näyttämö on Oulun teatterin vuonna 2021 aloittama konsepti, joka avaa Oulun teatterin Vinttikamarin avoimen haun kautta vapaan kentän ammattimaisten ryhmien ja tekijöiden käyttöön kerran vuodessa.

Moninaisuuden näyttämöllä painottuvat sellaiset teatterikentän moninaistumiseen tähtäävät esittävän taiteen pienimuotoiset projektit ja produktiot, jotka pyrkivät uudistamaan esittävän taiteen kenttää sekä tekijöiden, sisältöjen että muotojen kannalta. Residenssiprojektien moninaisuus voi siis koskea sekä tekijöitä että aiheita, joita nostetaan esiin tai muotoja, joissa yhdistyvät vaikkapa eri taiteenlajit.

Moninaisuuden näyttämölle voivat hakea kaikki vapaan kentän ammattilaiset: tekijät, tekijäryhmät ja organisaatiot. Valinnan tekee teatterin työryhmä taiteellisen johtajan johdolla. Moninaisuuden näyttämölle ei ole asetettu taloudellisia tavoitteita. Vinttikamari on pieni näyttämö, jonka tekniset mahdollisuudet ovat vaatimattomat. Projekteissa kannattaa siis painottaa sisältöjä ja ihmisiä, ei teknistä toteutusta.

Moninaisuuden näyttämön ensimmäinen teos oli elokuussa 2022 esitetty Lullabies for the Weary. Tanssia, performanssia ja äänitaidetta yhdistävä esitysprojekti kutsui katsojat teoksen sisälle lepäämään. Työryhmään kuuluivat queer-äänitaiteilija Maija Holopainen, equadorilainen tanssitaiteilija ja -pedagogi Mercedes Balarezo ja liike- ja esitystaiteilija Anna Olkinuora.

Siirry sivun alkuun