Máŋggahámatvuođa lávdi

Oulu teáhtera Máŋggahámatvuođa lávddi ohcu jahkái 2024 lea rabas

Máŋggahámatvuođa lávddis deattuhuvvojit teáhtersuorggi  smávva prošeavttat ja produkšuvnnat, maid mihttomearrin lea dahkat čájeheaddji dáidaga máŋggabealagabbon, ja mat figget ođasmahttit čájeheaddji dáidaga suorggi sihke dahkkiid, sisdoaluid ja hámiid dáfus.

Máŋggahámatvuođa lávddi resideanssa guovddážis jagi 2024 leat produkšuvnnat dahje prošeavttat, mat dahket  sirkusdáidaga máŋggabealagabbon. Oulu teáhter háliida leat maiddái eará dáiddasurggiid ruoktu, ii dušše árbevirolaš hállanteáhtera, ja doarjut čájeheaddji dáidagiid hámiid, mat doibmet uhcit resurssaiguin go teáhtersuorgi. Nappo mii sávvat rabas ozus evttohusaid erenomážit ámmátdási sirkusdáiddáriin ja sirkusjoavkkuin.

Vinttikamari-lávdi lea teknihkalaččat ja lanjaid dáfus oktageardán, eaige ovdamearkka dihtii áibmoakrobatiijai laktáseaddji heaŋgodávvirat doppe leat vejolaččat. Muhto máŋggat eará áššit leat!

Ohcu lea dál jođus.

Máŋggahámatvuođa lávdái sáhttá ohcat ná

1) deavdit ohcanskovi,
2) laktit mielde prošeaktaplána, mii lea čállojuvvon ovtta A4-siidui ja
3) laktit mielde ohcciid CV:id ja vuođđodieđuid joavkku dahje organisašuvnna birra.

Prošeaktaplánas galgá boahtit ovda, ahte mo prošeakta láhčá suopmelaš čájeheaddji dáidaga máŋggahámagin. Hás válddát vuhtii, ahte Vinttikamari lea unna lávddáš, man teknihkalaš vejolašvuođat leat oktageardánat.

Oza maŋimustá 26.11.2023. Produkšuvdna, mii válljejuvvo, almmuhuvvo maŋimustá 28.2.2024. Lassedieđuid addá Sari Tanner 044 703 7113 & sari.tanner@oulunteatteri.fi.

Deavdde ohcanskovi ja lavtte mielde dáid mildosiid:

Oulu teáhter fállá Máŋggahámatvuođa lávdái válljejuvvon dahkkái dahje dahkkiide

– Vinttikamari saji gávcci vahkkui miesse-geassemánus (mihcamáraid rádjái) ja borgemánus. Áigodagas soahpat válljejuvvon joavkkuin guovvamánus 2024. Vinttikamari lea Oulu teáhtera unnimus lávdi, black box, gosa čáhket 70 geahčči.
– Čájáhusa vuosttaščájáhus / dáhpáhus lea 15.8.2023 Oulu Dáidagiid Ijas (Taiteiden yö) ja eará vejolaš čájáhusat dan maŋŋá.
– Oahpisteami teáhtera lanjaide ja lávdái lávdebargis álggahanbeaivve.
– Čuovga- ja jietnateknihkkara oahpisteami saji geavaheapmái ovtta álggahanbeaivve ja ovtta konsulterenbeaivve.
– Gohcci čájáhusaide
– Guokte iešguđet molssaeavttu lávddi/gehččiidlanja sajáiduhttimis, molssaeaktun maiddái oalát guoros sadji.
– Goziheaddji olbmo ovdanbuktimat = 2–4 čájáhusa
– Dieđihanovttasbarggu ja máinnašumi neahttasiidduin.
– Gárvodanlanja ja boddolanja.
– Vejolašvuođaid mielde ovtta teáhtera vistti bargojoavkku várás.

Teáhter ii fála

– Bálkká dahje beaiveruđaid resideansaáigodagas
– Mátkkiid
– Idjadeami eanet go ovtta teáhtervistti (1–2 olbmo)


Lullabies for the Weary
Photo taken at Stoodio Oy. PS by HC

Máŋggahámatvuođa lávdi

Máŋggahámatvuođa lávddis deattuhit teáhtersuorggi čájeheaddji dáidaga unna prošeavttaid ja produkšuvnnaid, mat siktejit máŋggahámatvuhtii. Dán lassin das deattuhit dakkár prošeavttaid ja produkšuvnnaid, mat vigget ođasmahttit čájeheaddji dáidaga suorggi sihke dahkkiid, sisdoaluid ja hámiid dáfus. Resideansaprošeavttaid máŋggahámatvuohta sáhttá loktet dahkkiid ja fáttáid dahje hámiid, mat ovttastahttet vaikkeba iešguđege dáiddasurggiid. Jagi 2024 ozus ohccojuvvojit sirkusdáidaga prošeavttat.

Resideansabadji bistá eanemustá gávcci vahku ja dan loahppaboađusin ferte šaddat juoga dilálašvuohta, man juogadit ovttas gehččiiguin: ovdamearkka dihte gárvves čájáhus, demo, proseassagovven, ságastallandilálašvuohta dahje dáhpáhus.

Máŋggahámatvuođa lávdái sáhttet ohcat buohkat friddja suorggi ámmátolbmot: dahkkit, joavkkut ja organisašuvnnat. Válljema dahká teáhtera bargojoavku, man jođiha dáiddalaš jođiheaddji. Máŋggahámatvuođa lávdái eai leat ásahuvvon ekonomalaš mihttomearit, eaige dan dahkkit leat bargogaskavuođas Oulu teáhteriin.

Vinttikamari lea unna lávdi, man teknihkalaš vejolašvuođat leat viehka unnit. Prošeavttain gánneha deattuhit sisdoaluid ja olbmuid, ii teknihkalaš ollašuhttima.

Siirry sivun alkuun