Mångfaldsscenen

Sök till Mångfaldsscenen

Till Mångfaldsscenen kan professionella inom det fria fältet söka: enskilda aktörer eller grupper. I ansökan betonas förutom innehållet i projekten även aktörernas nordliga dimension, men aktörer från andra platser än Uleåborgsområdet har också möjlighet att söka residensplats.

Sök till Mångfaldsscenen genom att
1) fylla i ansökningsblanketten,
2) bifoga projektplan, som ska rymmas på en A4-sida och
3) bifoga sökandes cv:n och grundläggande uppgifter om gruppen eller organisationen som söker.

Det ska tydligt framgå av projektplanen hur projektet gör det finska fältet för scenkonst mångsidigare.

Sök senast 15.1.2023. Den valda produktionen offentliggörs senast 28.2.2023. Tilläggsinformation från Camilla Konn, tfn +358 44 703 7099 och camilla.konn@oulunteatteri.fi.

Fyll i ansökningsblanketten och bifoga nödvändiga bilagor:

Uleåborgs teater erbjuder för de som väljs till Mångfaldsscenen

– Användning av utrymmet Vinttikamari i åtta veckor från maj till juni (fram till midsommar) och augusti.  Tidpunkten kommer vi överens om med den valda gruppen i februari 2023. Vinttikamari är Uleåborgs teaters lilla scen, black box, med plats för 70 åskådare.
– Introduktion av scenarbetare till teaterns utrymmen och scenutrymmet under startdatum.
– Introduktion till användning av ljus- och ljudteknikerns utrymme för ett startdatum och ett konsultationsdatum.
– Rundtur av övervakande personal
– Två olika alternativ av scenens/läktarens placering i utrymmet, alternativt också ett helt tomt utrymme.
– Informationssamarbete och omnämnande i säsongsprogrammet och på webbplatsen.
– Klädloge och pausrum.
– I mån av möjlighet en av teaterns bostäder för användning av teatergruppen.

Teatern erbjuder inte

– Lön eller traktamente under residenstiden
– Resor
– Inkvartering mer än en av teaterns bostäder (1–2 personer)

Lullabies for the Weary
Photo taken at Stoodio Oy. PS by HC

Om Mångfaldsscenen

Mångfaldsscenen är främst för småskaliga projekt och produktioner inom scenkonst med inriktning på en större mångfald inom teaterfältet, och som försöker förnya scenkonstfältet med tanke på både aktörer, innehåll och former. Residensprojektens mångfald kan således gälla både aktörer och ämnen som lyfts fram, eller former där till exempel olika konstarter förenas.

Slutresultatet av den åtta veckor långa residensperioden ska vara någon situation som delas med publiken: till exempel en färdig föreställning, demo, processbeskrivning, diskussionstillfälle eller evenemang.

Till Mångfaldsscenen kan alla yrkespersoner inom det fria fältet söka: aktörer, grupper och organisationer.  Valet gör teaterns arbetsgrupp under ledning av den konstnärliga ledaren.  Det har inte satts några ekonomiska mål för Mångfaldsscenen.

Vinttikamari är en liten scen vars tekniska möjligheter är enkla.  I projektet lönar det sig därför att betona innehåll och människor, inte det tekniska genomförandet.

Siirry sivun alkuun