mustavalkoinen piirretty kuva jossa ihmisiä

Oulun teatterin ensimmäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistu

Oulun teatterin ensimmäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on julkaistu. Suunnitelma ohjaa teatteria yhä monimuotoisemmalle tavalle toimia taideyhteisönä ja työpaikkana.

Oulun teatteri haluaa olla yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävä taidelaitos ja työpaikka. Oulun teatterin varsinaisen strategian sloganiksi valittua Kaikkien teatteria pyritään toteuttamaan entistä paremmin tarjoamalla tekijöille mahdollisuuksien tasa-arvoa, produktioissa entistä monimuotoisempia ihmis- ja maailmankuvia sekä katsojille ja kokijoille laajempaa osallisuuden mahdollisuutta.

Tämän työn edistämiseksi ja läpinäkyväksi tekemiseksi Oulun teatteri on laatinut ja julkaissut Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2023–2026. Kyseessä on Oulun teatterin ensimmäinen oma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, sillä aiemmin teatterissa on noudatettu Oulun kaupungin laatimaa tasa-arvosuunnitelmaa.

Suunnitelman tavoitteena on edistää ja kehittää Oulun teatterin läpinäkyvää, lainmukaista ja oikeudenmukaista toimintaa, joka tukee teatterin strategisia arvoja luovasti, ilolla ja yhdessä”, kertoo taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio.

Meidän täytyy tarkastella toimintaamme kriittisesti ja muuttua, kun yhteiskunta ja maailma muuttuvat. Moninaisuuden edistäminen ja tasa-arvoisen työkulttuurin rakentaminen vaativat oman näkökulman avartamista sille, etteivät nykyiset rakenteemme tue kaikkia riittävällä tavalla. Työ yhdenvertaisuuden edistämiseksi vahvistaa meitä sisäisesti ja myös suhteessa katsojiimme”, toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen lisää.

Suunnitelma ei sensuroi tai kavenna teatterin taiteellisia sisältöjä

Suunnitelma koskee sekä teatterin toimintaa että sen henkilökuntaa. Päämääränä on valtavirtaistaa yhdenvertaisuuden kysymykset niin, että ne läpäisevät kaikki teatterin toiminnan rakenteet.

Suunnitelmassa käydään läpi teatterin jo tekemät kehitystoimet vuosina 2020­–2022, kuten teatterin johdon sitoutuminen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja kehittämiseen sekä vierailu- ja festivaaliohjelmiston kuratoinnin muutos kohti myös valtavirran ulkopuolelle jääviä aiheita, sisältöjä ja tekijöitä.

Lisäksi suunnitelmassa kerrotaan tulevat toimet liittyen syrjinnän ja häirinnän tunnistamiseen sekä ehkäisyyn. Yhtenä esimerkkinä Oulun teatterin pyrkimyksenä on tulevaisuudessa tasata sisältövastuun kannalta olennaisten tekijöiden, eli kirjailijoiden ja ohjaajien, sukupuolijakaumat vähintään prosentteihin 45­–55 aina viiden vuoden aikajaksolla tarkasteltuna. Erityistä vastuuta sisällöistä kantavat nimittäin ne, jotka valitsevat ohjelmiston, kirjoittavat teoksia ja ohjaavat niitä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ei sensuroi tai kavenna teatterin taiteellisia sisältöjä. Päinvastoin se ohjaa teatteria avoimemmaksi yhä laajemmalle ja monimuotoisemmalle tavalle tarkastella ja luoda näyttämön todellisuuksia”, Lehmuskallio kuvailee.

Suunnitelmalla ei edistetä ainoastaan sukupuolten tasa-arvoa, vaan siinä otetaan huomioon myös intersektionaalisuus eli se, että sukupuolen ohella myös muut syrjintäperusteet vaikuttavat samanaikaisesti yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman on laatinut teatterin tasa-arvotoimikunta puheenjohtajansa, taiteellisen johtajan Alma Lehmuskallion johdolla. Tasa-arvotoimikunnassa on edustajat kaikista kolmesta teatterin henkilökuntaosastosta: taiteellisesta, teknisestä ja hallinnollisesta. Toimikunta teetti koko henkilöstöä koskevan tasa-arvokyselyn työskentelyn tueksi syksyllä 2021.

Suunnitelmaan voit tutustua Oulun teatterin verkkosivulla.