Moninaisuuden näyttämön haku vuodelle 2023 on auki

Haku Oulun teatterin vuoden 2023 Moninaisuuden näyttämölle on auennut. Moninaisuuden näyttämö avaa Oulun teatterin Vinttikamarin avoimen haun kautta vapaan kentän ryhmien ja tekijöiden käyttöön kerran vuodessa. 

Oulun teatterin taiteellisen johtajan Alma Lehmuskallion vuonna 2021 käynnistämä Moninaisuuden näyttämö on yksi keino moninaistaa Oulun teatterin näyttämöiden ihmis- ja maailmankuvaa, ja se on osa Oulun teatterin yhdenvertaisuustyötä.

Vaikka teatteri on pohjimmiltaan leikkiä, niin se saattaa sisältää myös äänettömiä oletuksia esimerkiksi suvereenisti kaikkeen pystyvästä ihmiskehosta ja sukupuolinormeista. Monimuotoisuuden pitää läpäistä kaikki toimintamme rakenteet, mutta Moninaisuuden näyttämöllä yritämme erityisesti raivata tilaa normikriittiselle tekemiselle, jonka lopputuloksena olisi toisenlaisia ehdotuksia esittäväksi taiteeksi, kuin mitä itse osaisimme ajatella tai valita”, summaa Lehmuskallio.

Moninaisuuden näyttämölle haetaan 31.12.2022 mennessä täyttämällä hakulomake  ja liittämällä mukaan projektisuunnitelma sekä hakijoiden cv:t ja perustiedot hakevasta ryhmästä tai organisaatiosta. Projektisuunnitelmasta tulee käydä selkeästi ilmi se, miten hanke moninaistaa suomalaista esittävän taiteen kenttää.

Lullabies for the Weary
Lullabies for the Weary, kuva Harsha Chawhan

Mikä on Moninaisuuden näyttämö?

Oulun teatteri tarjoaa pienimmän näyttämönsä Vinttikamarin vapaan kentän tekijöiden käyttöön kerran vuodessa maksimissaan kahdeksan viikon ajaksi. Residenssijakson lopputuloksen tulee olla jokin yleisön kanssa jaettava tilanne: esimerkiksi valmis esitys, demo, prosessikuvaus, keskustelutilaisuus tai tapahtuma.

Moninaisuuden näyttämöllä painottuvat sellaiset teatterikentän moninaistumiseen tähtäävät esittävän taiteen pienimuotoiset projektit ja produktiot, jotka pyrkivät uudistamaan esittävän taiteen kenttää sekä tekijöiden, sisältöjen että muotojen kannalta. Residenssiprojektien moninaisuus voi siis koskea sekä tekijöitä että aiheita, joita nostetaan esiin tai muotoja, joissa yhdistyvät vaikkapa eri taiteenlajit.

Moninaisuuden näyttämölle voivat hakea kaikki vapaan kentän ammattilaiset: tekijät, tekijäryhmät ja organisaatiot. Valinnan tekee teatterin työryhmä taiteellisen johtajan johdolla, raatiin kuuluu aina myös teatterin ulkopuolinen asiantuntija. Moninaisuuden näyttämölle ei ole asetettu taloudellisia tavoitteita.

Moninaisuuden näyttämön ensimmäinen teos oli elokuussa 2022 esitetty Lullabies for the Weary. Tanssia, performanssia ja äänitaidetta yhdistävä esitysprojekti kutsui katsojat teoksen sisälle lepäämään. Työryhmään kuuluivat queer-äänitaiteilija Maija Holopainen, equadorilainen tanssitaiteilija ja -pedagogi Mercedes Balarezo ja liike- ja esitystaiteilija Anna Olkinuora.

Kaikki uutiset
Siirry sivun alkuun