Haemme kaksikielistä hankekoordinaattoria

Meille töihin
Julkaistu

På svenska nedan

Haemme Oulun teatteriin

kaksikielistä hankekoordinaattoria

kolmen teatterin yhteistyöhankkeeseen ajalle 1.8.2022‒31.3.2024. Työ on määräaikainen hankerahoituksesta johtuen.

Koordinaattorina työskentelet Svenska kulturfondenin rahoittamassa kaksivuotisessa hankkeessa, jossa ovat mukana Oulun teatterin lisäksi Wasa Teater ja Västerbottensteatern. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa teattereiden välistä kumppanuutta sekä kehittää kansainvälisiä suhteita, näyttämötaiteen moninaisuutta ja yleisötyötä kaikissa kolmessa teatterissa.

Työtehtäviin kuuluvat hankkeen taloudesta vastaaminen, toiminnan suunnittelu ja toteutus hankesuunnitelman mukaisesti sekä hankkeen viestintä. Lisäksi hankekoordinaattori arvioi hankkeen vaikuttavuutta ja vastaa talouden sekä toiminnan raportoinnista.

Työ sisältää yhteistyötä kolmen eri teatterin välillä ja työkieli yhteistyössä on pääsääntöisesti ruotsi. Hankekoordinaattori on työsuhteessa Oulun teatteriin, jossa työkieli on pääsääntöisesti suomi. Yhteistyöhanke kattaa 80 % työajasta ja tämän lisäksi tehtävään kuuluu 20 % hankevalmistelua ja tuottamista.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa sekä hyviä organisointitaitoja. Tehtävässä vaaditaan hyvää paineensietokykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Kulttuurialan ja erityisesti esittävien taiteiden tuntemus katsotaan eduksi samoin kuin työkokemus vastaavista tehtävistä.

Jos kiinnostuit meistä ja tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV 22.6.2022 mennessä osoitteeseen hakemus@oulunteatteri.fi. Otsikkokenttään merkintä haettavasta tehtävästä. Haastattelemme hakijoita viikolla 26. Toivomme valittavan henkilön aloittavan työt viimeistään syyskuussa 2022.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen ke 15.6. kello 10–11 ja ma 20.6. kello 15–16, p. 044 703 70 10.

Tule Pohjois-Suomen suurimpaan ammattiteatteriin luomaan elämyksiä ja hae meille töihin!

Oulun teatteri on pohjoisen teatteritaiteen koti, joka tarjoaa värikkäitä elämyksiä, oivalluksia ja unohtumattomia tarinoita. Olemme tulevaisuuteen suuntaava, kansallisesti merkittävä teatteri, joka uskaltaa nousta puheenaiheeksi myös kurottamalla kohti uusia yleisöjä ja toimintatapoja. Haluamme, että oululaiset voivat olla ylpeitä teatteristaan. Teatteri tekee vuosittain 7–8 ensi-iltaa ja työllistää vakituisesti lähes sata henkilöä.


Vi söker till Uleåborgs teater

en tvåspråkig projektkoordinator

till ett samarbetsprojekt mellan tre teatrar för tiden 1.8.2022‒31.3.2024. Arbetet är tidsbegränsat på grund av projektfinansiering.

Som koordinator arbetar du med ett tvåårigt projekt finansierat av Svenska kulturfonden, som förutom Uleåborgs teater involverar Wasa Teater och Västerbottensteatern. Målsättningen med det tvååriga projektet är att utöka samarbetet mellan teatrarna, att utveckla internationella nätverk, att utöka mångfalden på teaterscenerna och att utveckla publikarbetet på alla tre teatrar.

Projektkoordinatorns uppgift är att ansvara för projektets ekonomi, planera och genomföra aktiviteterna i enlighet med projektplanen samt kommunicera om projektet. Dessutom bedömer projektkoordinatorn projektets effektivitet och ansvarar för att rapportera ekonomi och verksamhet.

Arbetet innebär samarbete mellan tre olika teatrar och arbetsspråket i samverkan är huvudsakligen svenska. Projektkoordinatorn har ett anställningsförhållande med Uleåborgsteatern, där arbetsspråket huvudsakligen är finska. Samarbetsprojektet täcker 80% av arbetstiden och uppgiften innebär 20% projektförberedelse och produktion.

Anställningen förutsätter lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen samt goda organisationsförmåga.  Uppgiften kräver god stresstolerans, god interaktionsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Kunskap om kultursektorn, och i synnerhet om scenkonst, anses vara en fördel, liksom arbetslivserfarenheten av liknande uppgifter.

Om du är intresserad av oss och uppdraget, skicka in din fristående ansökan och CV senast den 22.6.2022 till hakemus@oulunteatteri.fi. I rubrikfältet visas en post för den uppgift du söker efter. Intervjuerna hålls vecka 26. Vi hoppas att den person som ska väljas ut börjar arbeta senast i september 2022.

Mer information ges av vd Anu-Maarit Moilanen 15 juni kl. 10–11 och 20 juni kl. 15–16, tfn. 044 703 70 10.

Kom till norra Finlands största professionella teater för att skapa upplevelser och sök nu!

Uleåborgsteatern är hem för den norrländska teaterkonsten och erbjuder färgstarka upplevelser, insikter och oförglömliga berättelser. Vi är en framåtblickande, nationellt viktig teater som vågar bli ett diskussionsämne också genom att nå ut till ny publik och praktiker. Vi vill att Uleåborgs folk ska vara stolta över sin teater. Teatern har 7–8 premiärer årligen och sysselsätter närmare 100 personer permanent.

Kaikki uutiset
Siirry sivun alkuun