Oulun teatteri ja Myllytullin koulu aloittavat teatteridiplomin pilotoinnin

Julkaistu

Oulun teatteri ja Myllytullin koulu syventävät kummikouluyhteistyötään aloittamalla teatteridiplomin. Yhteistyön tarkoituksena on edelleen lisätä ja kehittää teatterikasvatusta perusopetuksessa, vahvistaa teatterin arvostamista taiteena ja oppiaineena, kasvattaa uutta teatteriyleisöä sekä syventää teatterin merkitystä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Oulun teatteri ja Myllytullin koulu aloittavat teatteridiplomi-pilotin ja syventävät näin pitkää yhteistyötään. Pilottihankkeen aloitusvaiheessa syksyllä 2021 diplomin suorittaminen koskee yläasteen 7.–9. luokkien oppilaita.

Oulun teatterin kummikouluna vuodesta 2014 alkaen olleen Myllytullin oppilaat tutustuvat teatteridiplomia tehdessään teatterin tekemiseen ja Oulun teatteriin. Teatteridiplomiin  kuuluu kuusi tehtävää ja ne voi suorittaa kolmen vuoden aikana.

Oppilaan täytyy tehdä tehtävistä puolet Oulun teatterissa esimerkiksi katsomalla yhdessä luokan kanssa tai omatoimisesti vapaa-ajalla teatteriesityksiä, olemalla teatterin koeyleisönä, seuraamalla teatterin kanssa sovittuja harjoituksia, tutustumalla teatteriesityksen käsikirjoitukseen ja esimerkiksi nuorten näytelmissä käsikirjoituksen tekoon sekä osallistumalla teatterissa toimivaan nuorisoteatteriin.

Koululla oppilas voi kuulua ilmaisutaidon ryhmään. Luokassa hän on mukana kuuntelemassa, kun teatterin ammattilaiset kertovat teatterin tekemisestä ja erilaisista työtehtävistä.

Lapset ja nuoret ovat Oulun teatterille ehdottoman tärkeitä nykyisyyden katsojia, eivät vain kasvatettavia tulevaisuuden katsojia. Olen tosi iloinen kouluyhteistyöstä myös siitä syystä, että pidän teatteri-ilmaisun opetusta olennaisena jokaisen lapsen mahdollisuutena ja oikeutena”, Oulun teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio painottaa.

Myllytullin koulu on ollut meille aina luonteva ja tärkeä yhteistyökumppani ja on mahtavaa päästä avaamaan teatterin tekemistä syvemmin heidän oppilailleen. Teatteridiplomi mahdollistaa meille oman osaamisemme syventämisen kouluyhteistyöhön liittyen. Toivomme lasten ja nuorten löytävän jatkossa yhä useammin tiensä kävijöiksemme”, kertoo toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen.

Kummikoulusopimuksen allekirjoittivat Myllytullin koulun rehtori Helena Pirilä, Oulun teatterin Anu-Maarit Moilanen ja Alma Lehmuskallio. Kuvassa myös Myllytullin koulun äidinkielen opettaja ja teatteridiplomin ideoija Irene Härkönen.

Kummikouluyhteistyö lisää ja kehittää teatterikasvatusta perusopetuksessa

Teatteridiplomin pilotoinnin aloituksen yhteydessä Oulun teatterin ja Myllytullin koulun kummikoulusopimus uusittiin ja sen allekirjoittivat taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio, toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen ja Myllytullin koulun rehtori Helena Pirilä.

Oulun teatterin ja Myllytullin koulun kummikouluyhteistyön tarkoituksena on edelleen lisätä ja kehittää teatterikasvatusta perusopetuksessa, vahvistaa teatterin arvostamista taiteena ja oppiaineena, kasvattaa uutta teatteriyleisöä sekä syventää teatterin merkitystä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Yhteistyöhön kuuluu muun muassa Lasten ja nuorten teatterifestivaalilla oppilaiden osallistuminen festivaalialueen somistukseen, mitä on tehty jo vuodesta 1994 lähtien. Lisäksi koulun 7. luokkien oppilaille järjestetään tutustumiskierroksia teatterin tiloissa. Mahdollisuuksien mukaan myös muille luokille esitellään teatterin toimintaa sekä koulun oppilaita otetaan TET-jaksoille tutustumaan teatteriin työpaikkana aikataulut huomioon ottaen.

Oppilaille pyritään antamaan mahdollisuus olla mukana esityksen valmistusprosessin seurannassa valmiiksi esitykseksi ja järjestämään yhteisiä keskustelutilaisuuksia ohjaajien, näyttelijöiden ja dramaturgin kanssa.

Myllytullin koulu ja Oulun teatteri ovat tehneet jo kymmeniä vuosia tiivistä yhteistyötä. Vuonna 2009 Oulun teatteri lähti ainoana teatterina Suomessa mukaan nuorille suunnattuun Platform 11+ -hankkeeseen. Myllytullin koulu kysyttiin tuolloin mukaan, ja siitä lähtien visuaalinen sanataide on kuulunut koulun oppilaiden arkeen.

Kaikki uutiset
Siirry sivun alkuun