Oulun teatterissa käynnistyy laaja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö

Julkaistu

Teatterin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on parantaa yhdenvertaisuutta henkilöstön, ohjelmiston ja katsojien näkökulmista sekä taata, että työympäristö Oulun teatterissa on syrjimätön. 

Taiteellista vapautta tarjolla, mutta kenelle? 

Keitä jää kokonaan ulos Oulun teatterin toiminnasta? 

Millä toimenpiteillä sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulma saataisiin sisään kaikkiin Oulun teatterin rakenteisiin?  

Esimerkiksi näistä kysymyksistä lähtee liikkeelle Oulun teatterissa loppuvuodesta 2020 alkanut teatterin tasa-arvotoimikunnan työ. Tarkoituksena on parantaa teatterin yhdenvertaisuutta henkilöstön, ohjelmiston ja katsojien näkökulmista sekä taata, että työympäristö Oulun teatterissa on syrjimätön. 

Tasa-arvotoimikunnan tavoitteena on tehdä Oulun teatterille edistyksellinen ja uusiutumiseen tähtäävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio. Kuva © Kaisa Tiri

Puheenjohtajana tasa-arvotoimikunnassa on teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio, ja jäseninä toimivat edustajat taiteellisesta, hallinnollisesta ja teknisestä henkilökunnasta.  

”Pidän tasa-arvotyöskentelyä ehdottoman tärkeänä asiana, jotta olemme vielä tiukemmin kiinni ajassa, nyky-Suomessa ja omassa yhteisössämme. En halua, että toimintamme on ketään ulossulkevaa, mikä koskee sekä ammattitekijöitä että katsojia. En myöskään halua olla tukemassa yhteiskunnan eriarvoistumiskehitystä”, Lehmuskallio summaa.  

Näyttämömiehenä Oulun teatterilla suurimman osan työurastaan työskennellyt Marko Keskitalo toivoo tasa-arvotyön tuovan muutosta muun muassa teknisen henkilöstön nimikkeisiin, jotka ovat hyvin sukupuolittuneita ja usein mies-päätteisiä. 

Teatteritekniikka on varmasti nimikkeiden vuoksi koettu miehiseksi alaksi. Haluaisin tähän muutosta, jotta saisimme diversiteettiä. Ihmisillä on tosi iskostunut mielikuva esimerkiksi näyttämömiehen työstä. Nimikkeitä muuttamalla voisimme rohkaista myös naisia hakemaan näihin töihin”, toimikunnassa mukana oleva Keskitalo toivoo. 

Suuntana teatteri, jossa syrjimättömyys toteutuu laajasti

Tasa-arvotoimikunnan perustamisen taustalla ovat myös Lehmuskallion Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry:lle vuosina 20142019 tekemät selvitykset, joista paljastui esimerkiksi synkkä vinouma siitä, miten ohjaajamiehet pääsevät valtion vakituisesti tukemissa teattereissa ohjaamaan useammin ja enemmän kuin naiset, vaikka ohjaajanaisia on ammatissa lukumääräisesti enemmän.  

”Mitään vanhoja toimintatapoja ei uudisteta hetkessä, mutta haluan että pystymme katsomaan omaa toimintaamme kriittisesti ja menemään pieni pala kerrallaan kohti sellaista teatteria, jossa syrjimättömyys sen laajassa merkityksessä toteutuu. Meillä on myös julkisesti tuettuna kulttuuri-instituutiona iso vastuu varmistaa, että teatterin toiminta on oikeudenmukaista, lainmukaista, läpinäkyvää ja monimuotoista”, tiivistää Lehmuskallio.   

 

Kaikki uutiset
Siirry sivun alkuun