Oulun teatterin toimintatuen leikkauksella kauaskantoiset seuraukset

Kaupunginhallituksen päätös leikata toimintatukea Oulun teatterilta lähes viidenneksellä on nostanut aiheesta vilkkaan keskustelun. Päätöksen perusteluissa ovat sekoittuneet hetkelliset korona-ajan avustukset sekä teatterin pitkän aikavälin toimintaedellytykset varmistava rahoitus.

”Tilanteen tarkastelua vaikeuttaa käsillä oleva poikkeusaika, jonka korona on luonut. Teatterin taloutta on tasapainotettu valtion koronatuella. Leikkausuhan alla olevassa kaupungin tuessa on sen sijaan kysymys pitkän aikavälin rahoituksesta. Leikkaus vaarantaa teatterin toiminnan ja pitkäjänteisen kehittämisen”, Oulun teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen toteaa.

Oulun teatterin liikevaihto on laskenut vuonna 2020 koronasta johtuvien peruutusten ja rajoitusten vuoksi 57 prosenttia talousarvion 1,5 miljoonan euron tavoitteesta 625 000 euroon. Teatteri on joutunut tekemään lukuisia säästötoimenpiteitä sekä lomauttamaan koko henkilöstön kuukaudeksi.

”Pyrimme kulukuurilla hillitsemään tappion sellaiseksi, että voimme sen kantaa. Olemme kuitenkin keskellä kahta merkittävää kriisivuotta. Tuotantobudjeteista emme voi enää säästää, sillä niissä ei ole liikkumatilaa. Meillä on lisäksi sitovat sopimukset tuotannoista vuoteen 2022”, Moilanen arvioi.

Ensi vuonna liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen arvioidaan laskevan yli 700 000 euroa. Vuosi 2021 tulee olemaan tappiollinen vuosi teatterille.

”Toki kaupunki tukee teatteria tilakustannusten osalta, mutta tuki siirtyy täysimääräisenä takaisin kaupungille. Toiminnan ja ohjelmiston pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää riittävää ja ennakoitavaa toimintarahoitusta. Teatterilla on korkeat kiinteät kulut, joten leikkauksen aiheuttamat joustot iskevät heti henkilöstöön”, teatterin hallituksen puheenjohtaja Matti Karhula sanoo.

Mahdollisella leikkauksella syntyy negatiivinen taloudellinen kierre

Oulun teatteri saa toimintatukea Oulun kaupungilta sekä valtionosuusjärjestelmän kautta. Kaupungin myöntämä tuki on 2,7 miljoonaa euroa vuodessa. Suunniteltu 500 000 euron leikkaus on 18,5 prosenttia tästä toimintatuesta.

Toimintatuen leikkaus käynnistäisi teatterin taloutta ja toimintakykyä heikentävän kierteen. Leikkaus kohdistuu suoraan henkilöstöön, mikä vähentää tuotantoja, mikä puolestaan johtaa lipputulojen laskuun. Lisäksi henkilöstön leikkaukset vaikuttaisivat valtionosuuden määrään, jota ollaan juuri määrittelemässä tuleviksi vuosiksi.

”Koronakriisissä valtio on tunnistanut esittävien taiteiden ahdingon ja myöntänyt lisärahoitusta koronatappioiden kattamiseen. Miten Oulun kaupunki auttaa kulttuuritoimijoitaan selviämään kriisin yli?”, Oulun teatterin hallitus kysyy.

”Olemme saaneet uuden johdon myötä ja systemaattisella työllä teatterin toiminnan pitkäjänteiselle kehitysuralle. Emme saa nyt vaarantaa Oulun teatterin kilpailukykyä ja vetovoimaa. Olisi suuri virhe leikata myönteiseltä kehitykseltä siivet tässä kohtaa. Puhumme nyt siitä, millaisena kulttuurikaupunkina haluamme Oulun nähdä”, Matti Karhula sanoo.

Kaikki uutiset
Siirry sivun alkuun