internet-sivustojen käyttöehdot

Oulun kaupunginteatterin ouka.fi/teatteri sekä ouka.fi/teatteri/festival internet-sivustojen käyttöehdot

Sivuston käyttö ja tekijänoikeudet
Oulun kaupunginteatterin www-sivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat teatterille tai muille tiedontuottajille. Käyttäjä ei saa osittainkaan käyttää, muokata, kopioida, jäljentää, näyttää, esittää, myydä, lainata, siirtää, välittää edelleen tai muutoin hyödyntää mitään sivuston materiaalia ilman Oulun kaupunginteatterin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.
Sivustoa saadaan käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, eivätkä edellä esitetyt rajoitukset koske sivujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle tallettamista tai materiaalin tulostamista yksityishenkilön omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustolta ladattavien näytelmien korkearesoluutiokuvia ovat käytettävissä vain kyseisten näytelmien markkinoinnin ja esittelyn yhteydessä, kunhan samassa yhteydessä mainitaan Oulun kaupunginteatterin ja kuvaajan nimi. Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

Luvaton käyttö
Käyttäjä ei saa toimittaa sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia. Käyttäjä ei saa käyttää sivujen palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten:
- roskapostin, ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) lähettämisiin tai muihin vastaaviin monistamistarkoituksiin,
- käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä,
- lähettää materiaalia varmistumatta siitä, että materiaali ei sisällä viruksia, tai muita näihin rinnastettavia ohjelmistoja,
- pyrkiä estämään tai vaikeuttamaan toisten käyttäjien palveluiden käyttöä,
- toimittaa sopimatonta materiaalia, joksi katsotaan sellainen kielen- käyttö, joka koetaan epäsiveelliseksi, laittomaksi, rasistiseksi jotakin ihmisryhmää kohtaan, loukkaavaksi tai uhkaavaksi.

Sivuston oikeudet
Oulun kaupunginteatterilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä, sivuilla olevia palveluita, lakkauttaa palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille. Oulun kaupunginteatterilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa sivustoissa olevaa materiaalia ja poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai näiden käyttöehtojen vastaista.

Vastuunrajoitus
Käytettäessä sivuston palveluita, joista ei peritä maksua, Oulun kaupunginteatteri ei vastaa sivuston laadullisista ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Oulun kaupunginteatteri ei vastaa sivustolla esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä.
Oulun kaupunginteatteri ei vastaa sivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjille aiheuttamista tietoturvariskeistä. Oulun kaupunginteatteri ei vastaa sivuston aiheuttamasta vahingosta myöskään silloin, kun vahinko kohdistuu muihin kuin teatterille kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin. Sivuston käyttäjien toimittama sisältö edustaa käyttäjien omia mielipiteitä, eikä Oulun kaupunginteatterin mielipiteitä, lausumia tai suosituksia.
Oulun kaupunginteatteri ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin Oulun kaupunginteatterin www-sivuilla on linkkiyhteys, ja jotka ovat muiden tekemiä ja julkaisemia. Nämä vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta ja Oulun kaupunginteatterin omasta tuottamuksesta.

Avaamalla Oulun kaupunginteatterin www-sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta käyttää sivuja.

Cxense Display