Asiakasrekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Versio 1.1, Laatimispäivä 13.5.2011, päivitetty 12.9.2014

Oulun kaupunginteatterin henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri, lipunmyynti

2. Rekisterinpitäjä
Oulun kaupunginteatteri Oy
Käyntiosoite: Kaarlenväylä 2, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 5 90015 Oulun kaupunki
p. 08 5584 7000

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietojen hallinta, lipunmyynti, tilaisuuksien hallinta, tilaisuuksien raportit, markkinointi

4. Rekisterin tietosisältö, tietolähteet, tietojen luovutus ja ylläpitojärjestelmä
Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot sekä myyntiä koskevat tiedot; nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti sekä muuta myyntiä (lippujen varaukset ja ostot) koskevat asiakas- ja laskutustiedot. Rekisterin ylläpitojärjestelmä: Lippupalvelun lipunmyyntiohjelma, toimittaja Lippupalvelu Oy

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ilmoitus (puhelimitse, henkilökohtaisesti paikan päällä, sähköpostin välityksellä tms.), muut lippupalvelun myyntipisteet (esimerkiksi Stockmann)

6. Rekisterissä olevien tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä yhteistyökumppaneille, muille ulkopuolisille tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Lippupalvelu ei käytä asiakastietoja suoramarkkinointitarkoitukseen.

Tietoja luovutetaan 3. osapuolelle:
- Oulun Teatteriravintolalle (Komppari Oy) suoramyyntitarkoitukseen
- Tiedot ovat valtakunnallisen Lippupalvelun käytössä (myyntipisteet)

7. Tietojen luovutuksen peruste
Lippupalvelun tietokanta edesauttaa ja nopeuttaa asiakkaiden palvelua Lippupalvelun toimipisteissä (esim. Stockmann, Oulu10). Toimipisteet myyvät teatterin lippuja ja pystyvät lisäämään, täydentämään ja päivittämään asiakkaiden tietoja.

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointiin.

8. Rekisterin suojaaminen
Analoginen aineisto asiakasrekisteristä säilytetään arkistointimuodostussuunnitelman mukaan. Käyttöoikeudet digitaaliseen aineistoon on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja niiden käyttämistä valvotaan.

Digitaaliset aineistot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella tai vierailemalla henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona:

Oulun kaupunginteatteri Oy
Sakari Palsola
PL 5, 90015 OULUN KAUPUNKI

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus korjata, poistaa ja lisätä talletettavia tietoja ilmoittamalla asiakaspalveluhenkilöstölle teatteri(a)ouka.fi

 

Cxense Display